5. Frisona Şi Valdostana

COMPARAŢIE ÎNTRE CARACTERISTICILE ZOOTEHNICE APARŢINÂND RASEOOR „FRISONA” (HOLSTEIN) ŞI VALDOSTANA

 Tabel

„FRISONA”

VALDOSTANA

(HOLSTEIN)

GENERALITATI 
Nr. mediu de lactatii pe rasă medii

2,48

3,40

Interval Fătare – Concepere zile

147

90

% avorturi la ratare

1,18

0,04

% ratări În conditii anormale

<1%

% ratare prin cezariană

<0,1%

Nr. interventii de fecundare / gestaţie

>2

1,5

Anomalii spermatice

Fără influentă

% gena alelornorfă B Kappa (K) -cazeină În lapte

20%

70%

% gena alelornorfă B -Beta -Lattaglobulina În lapte

25%

95%

PRODUCTIE SI NECESAR 
Greutate medie vacă adultă kg

600 – 650

500 – 550

Lacta tia medie În kg

8.600

4.500

Durata mediie a lactatiei În zile

333

305

Necesarul În kg substanţă uscată/zi (Ia jumătatea

20-22

14 – 16

lactatiei)
Necesarul de aliment UF/ kg

> 0,85

0,78

Cantitatea de hrană kglzi

11-13,5

6-7

Raportul fân / concentrat al ratiei

40 : 60

65: 35

Raportul kg concentrat / kg de lapte

1/2,5

1/3

UFL x vaca În productia zilnică

(lapte 35 kg) 20 – 22

(lapte 20 kg) 12 – 14

Proteine x vaca În productie gr / zi

2.900 – 3.000

1.900 – 2.200

Necesar supliment grăsimi pe ratie

DA

NU

CARACTERE DE RUSTICITATE 

REDUSE

RIDICATE

Capacitate locomotorie

REDUSĂ

RIDICATĂ

Adaptarea la clima dificilă

REDUSĂ

RIDICATĂ

Rezistenta la boli

MEDIE

BUNĂ

Capacitate de reproducere

MEDIE

OPTIMĂ

Longevitate

REDUSĂ

RIDICATĂ

Capacitate În folosirea furajelor grosiere

REDUSĂ

OPTIMĂ

Mineralizarea copitei

REDUSĂ

RIDICATĂ

MĂSURĂTORI BIOMETRICE 
Inăltimea la greabăn

117

Circumferinta toracică

180

Linia spatelui

85

Lătimea crupei

45

Lătimea corpului

48